Grupu stundu saraksts 2018./2019.m.g. II semestrim

PIRMDIENA
Laiks I kurss Telpa II kurss Telpa III kurss Telpa IV kurss Telpa
8.30 Angļu valoda A 33 Matemātika 28 Matemātika 28
9.15 Matemātika 28 Vēsture 30 Angļu valoda B 33 Biznesa ekon. pamati 35
10.00 Elementārā t. A 27 Kulturoloģija30 Matemātika 28 Biznesa ekon. pamati 35
Angļu valoda B 33
10.45 Vēsture 30 Angļu valoda A 27 Latviešu muz.literatūra 28
11.30 Vēsture 30 Angļu valoda A 33 Aizrobežu mūz literatūra 28
Harmonija B 26
12.15 Aizrobežu mūz literatūra 28 Solfedžo B 26
Pianisma vēsture 24
Kora literatūra (latviešu) 30 Kora literatūra (latviešu) 30
13.00 Elementārā t. B 27 Kora literatūra (aizrobežu) 30 Kora literatūra (aizrobežu) 30
14.00 Koris Koris Koris Koris
Pūšaminstr/sitaminstr spēles vēsture
14.45 Koris Koris Koris Koris
Populāra mūz.literatūra (M) Populāra mūzikas literatūra (M)
Aktieru T Aktieru T
15.30 Koris              Combo Koris               Combo Koris     Koris   
16.15                        Combo                         Combo              
17.00 Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ
Informātika 35
17.40 Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ
Informātika 35
18.20 Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ
OTRDIENA
Laiks I kurss Telpa II kurss Telpa III kurss Telpa IV kurss Telpa
8.30 Skatuves kustības  (vok) Mazā zāle Angļu  valoda B 30 Aizrobežu mūz literatūra 28
Harmonija A 33
9.15 Solfedžo A 33 Angļu  valoda  A 30 Latviešu muz.literatūra 28 Itāļu valoda (vok) 27
Skatuves kustības  (vok) M/Z
10.00 Aizrobežu mūz literatūra 28 Angļu valoda A 30 Skatuves kustības (vok) M/Z
Skatuves kustības M/Z
10.45 Solfedžo B 26 Literatūra B 28 Angļu  valoda B 30 Solfedžo A 33
11.30 Angļu valoda B 30 Literatūra A 28 Skaņdarba forma AB 26
12.15 Latviešu valoda 28 Solfedžo B 26
13.00 Solfedžo B 26 Elektroniskās mūzikas pamati (M) Elektroniskās mūzikas pamati (M)
14.00 Klavieru kvintets KCZ Klavieru kvintets KCZ Klavieru kvintets KCZ Klavieru kvintets KCZ
Vokālais ansamblis kd/vok 28 Vokālais ansamblis kd/vok 28 Vokālais ansamblis kd/vok 28 Vokālais ansamblis(vok /kd) 28
14.45 Vokālais ansamblis kd/vok 28 Vokālais ansamblis kd/vok 28 Vokālais ansamblis kd/vok 28 Vokālais ansamblis kd/vok 28
15.30 Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ
16.15 Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ
17.00 Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ
Informātika I grupa 35
17.45 Informātika II grupa 35
TREŠDIENA
Laiks I kurss Telpa II kurss Telpa III kurss Telpa IV kurss Telpa
8.30 Vācu valoda B 38 Matemātika 27 Harmonija B 33
9.15 Literatūra  28 Matemātika 27 Vācu valoda A 38 Harmonija B 33
10.00 Latviešu valoda 28 Vācu valoda B 38 Matemātika Aizrobežu mūz literatūra 13
Solfedžo A 33
10.45 Kulturaloģija 30 Latviešu valoda 28 Matemātika 27
Latviešu mūz literatūra
13
11.30 Vēsture 30 Latviešu valoda 28 Solfedžo A 33
Harmonija A
33
Vokālās mūzikas vēsture
12.15 Matemātika 27 Aizrobežu mūz literatrūra 13 Latviešu valoda28
13.00 Matemātika 27 Vēsture 30
14.00 Kulturaloģija 30 Dabas zinības 13
14.45 Dabas zinības 13
15.30 Combo KCZ Combo KCZ
16.15 Combo KCZ Combo KCZ
17.00 Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ
17.40 Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ
18.20 Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ Pūtēju orķestris KCZ
CETURTDIENA
Laiks I kurss Telpa II kurss Telpa III kurss Telpa IV kurss Telpa
8.30 Vācu valoda A 38 Harmonija B 33
Harmonija  B 26 Angļu valoda A  30
9.15 Vācu valoda A 38 Solfedžo B 26 Angļu valoda B 30
Harmonija A 33
10.00 Angļu valoda A 30 Vācu valoda B 38 Solfedžo B 26
Populārā mūz.literatūra Akt.t. Solfedžo A 33
10.45 Elementārā teorija B  27 Angļu valoda B 30 Itāļu valoda 38
Harmonija A 33
11.30 Elementārā teorija A  27 Vēsture 30 Skaņdarba forma  AB 26 Harmonija B 33
Pianisma vēsture 24
12.15 Kursa sanāksme 27 Kursa sanāksme 38 Kursa sanāksme 33 Kursa sanāksme 30
13.00 Kolektīvā pasākumu stunda KCZ/MZ Kolektīvā pasākumu stunda KCZ/MZ Kolektīvā pasākumu stunda KCZ/MZ Kolektīvā pasākumu stunda KCZ/MZ
14.00 Koris Koris Koris Koris
14.45 Koris Koris Koris Koris
15.30 Koris  /Stīgu orķestris KCZ Koris  /Stīgu orķestris KCZ Koris  /Stīgu orķestris KCZ Koris  /Stīgu orķestris KCZ
16.15 Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ
17.00 Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ Stīgu orķestris KCZ
PIEKTDIENA
Laiks I kurss Telpa II kurss Telpa III kurss Telpa IV kurss Telpa
8.30 Angļu valoda B 30 Solfedžo A 33
9.15 Angļu  valoda A 30 Aizrobežu mūz literatūra 13 Latviešu valoda 28 Harmonija A 33
Solfedžo B 26
10.00 Latviešu valoda 28 Angļu valoda B 30 Dabas zinības 27 Aizrobežu mūz. literatūra 13
Solfedžo A 33
10.45 Solfedžo A 33 Dabas zinības 27 Angļu valoda A 30 13
Itāļu valoda 38 Solfedžo B 26
11.30 Latviešu valoda 28 Solfedžo A 33
12.15 Angļu valoda A 30 Literatūra 28 33
Itāļu valoda 38 Solfedžo B 26
13.00 Harmonija A 33
14.00 Klavieru kvintets 35 Klavieru kvintets 35 Klavieru kvintets 35 Klavieru kvintets 35