Jaunumi

Jaunie talanti muzicē kopā ar Jelgavas kamerorķestri

Par jauku tradīciju kļuvusi iespēja skolas labākajiem audzēkņiem - konkursu lureātiem -  muzicēt kopā ar Jelgavas kamerorķestri Aigara Meri vadībā.

21.maijā pl.18.00 koncertā mēs dzirdēsim:
 Elvīru Grendziņu (flauta ),skolotāja Daniela Grīnberga
 Hariju Puduli (trompete), skolotājs Guntis Supe
Kokļu duetu   - Asnāti Vadzišu  un Stefāniju Stupenko,skolotāja Biruta Deruma 
Līviju Tolpežņikovu (oboja), skolotājs Dainis Cimermanis
Vokālo duetu -  Jāni  Landmani un Līgu Zariņu, skolotājs Jānis Misiņš
Noru Priekuli (klavieres), skolotāja Inta Gutāne
Akordeona duetu -  Darju  Grišinu  un Antu  Puķīti , skolotāja Ludmila Furmanova
Natanu Gohbergu (čells) , skolotāja Irina Titarenko
Dārtu Adeli Puriņu (čells) , skolotāja Irina Titarenko


 
 
 

Panākumi pūšaminstrumentu spēles konkursā Jūrmala - 2019

XX Starptautisko akadēmiskās mūzikas konkursu Jūrmala 2019 organizē Jūrmalas Mūzikas vidusskola. Konkurss notiek katru gadu, mainot instrumentu disciplīnas un 2019. gadā veltīts koka pūšamajiem instrumentiem. Konkursa mērķis ir veicināt jauno mūziķu izaugsmi un attīstīt koncertēšanas prasmes.
Šogad konkursā piedalījās arī 2 skolotāja Daiņa Cimermaņa obojas spēles audzēkņi - Edurads Treijs (A grupā) un Līvija Tolpežņikova (C grupā). Līvijai bija iespēja atskaņot konkursa obligāto skaņdarbu ar orķestri un tā bija lieliska pieredze.

APSVEICAM  Līviju Tolpežņikovu ar iegūto 2.vietu un Eduardu Treiju ar iegūto 3.vietu!
PALDIES par ieguldīto darbu skolotājam Dainim Cimermanim un koncertmeistaram Raitam Rozenbergam!

Topošās absolventes muzicē Rojā

2019.gada 9.maijā Rojas Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē izskanēja skaista klaviermūzikas pēcpusdiena, kurā skaņdarbus no noslēguma eksāmena programmām atskaņoja Rojas MMS 8.klavierspēles klases audzēknes Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite (sk.Brigita Kvālberga) un Jelgavas Mūzikas vidusskolas 8.klavierspēles klases audzēknes Elēna Undīne Ziemele un Marta Piļāne (sk.Meldra Krūmiņa).

Draudzības koncerta idejas autore sk.Edīte Kivila pateicas Rojas MMS pedagogiem un direktoram Jānim Kivilam par brīnišķīgi noorganizēto koncertu un sirsnīgo uzņemšanu. Pārsteidza arī Rojas MMS audzēkņu priekšzīmīgā, klusā uzvedība koncerta laikā un uzmanīgā ieklausīšanās topošo absolventu atskaņotajos skaņdarbos.

Ikviena publiska uzstāšanās 8.klases audzēknēm šobrīd ir būtiska, lai iegūtu nepieciešamo pārliecību un muzicēšanas brīvību, gatavojoties klavierspēles noslēguma eksāmenam 14.maijā. Veiksmi!!!

Izcils sniegums angļu valodas olimpiādē

Zemgales reģiona  anglu valodas valsts olimpiādes finālā
I vietu ieguvis mūsu skolas I  kursa audzēknis Tomijs Endzelis.

APSVEICAM Tomiju Endzeli ar panākumiem!

PALDIES  par ieguldīto darbu skolotājam Pēterim Kruglaužam! 

Skanīgas balsis konkursā "Mūzikas skaņas - 2019" Viļņā

 19.aprīlī Viļņā notika  VIII Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "Mūzikas skaņas", kurā piedalījās 3 skolotājas Edītes Bergmanes audzēkņi.
Kate Stunkus un Artūrs Skuja ieguva II vietu, bet Darja Antoņenko III vietu. Viņi visi trīs ir šī gada skolas absolventi.

Audzēkņus uz skatuves atbalstīja koncertmeistars Uģis Muzikants. 

Klavierspēles topošie absolventi muzicē Dobelē

2019.gada 26.aprīlī Dobeles pilsētas kultūras namā notika Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 8.klases audzēkņu Festivāls- Koncerts "Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot", kurā piedalījās klavieru klases audzēkņi no Jelgavas MV, Dobeles MS, Ozolnieku MS un Salgales MMS.
Koncertā izskanēja skaņdarbi no šī gada diplomeksāmena programmām. Audzēkņiem šis koncerts bija lieliska iespēja ieklausījās citu 8.kl. absolventu sniegumā.

 Koncertā piedalījās mūsu skolas audzēkņi - :Laura Anna Badūne, Līva Skapste, Justīne Sauka, Veronika Kuļiņeca, Nellija Večorko, Alise Puķīte, Anastasija Sļotova un Elēna Undīne Ziemele.
Paldies skolotājām Edītei Kivilai, Inesei Žuravskai, Natālijai Silovai, Natālijai Prihodčenko, Irinai Lakšinai, Meldrai Krūmiņai par audzēkņu sagatavošanu koncertam!

Paldies izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle vadītājai Silvija Audrei par sagādāto iespēju muzicēt un gūt skatuves pieredzi Festivālā- Koncertā Dobelē!

Projekts "RAPAPRO"

 25.aprīlī mūsu skolā beidzās Radošās partnerības projekts (RaPaPro) "Pile", kā ietvaros 1. kursa audzēkņi iepazinās ar Zemgales reģiona pilīm, to leģendām un izveidoja muzikāli literāru ierakstu, ko prezentēja Jelgavas Tūrisma informācijas centrā Tornis.

Paldies gidei Inai Jurģei, ieraksta režisoram Guntim Šveicaram, skolotājām Andai Ošai, Birutai Derumai, Dagnijai Jākobsonei!

Panākumi konkursā "Mūzikas skaņas" Viļņā

SVEICAM 8. Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa “ Mūzikas skaņas “ Viļņā luareātus: 
ARTŪRS SKUJA
– II vieta

KATE STUNKUS – II vieta
DARJA ANTOŅENKO - III vieta
ANNIJA STRAUME - III vieta

 PALDIES par ieguldīto darbu skolotājiem Edītei Bergmanei un Danielai Grīnbergai!

PALDIES par atbalstu   uz konkursa skatuves koncertmeistariem Uģim Muzikantam un Sofjai Gridjuško!                   
        

Stipendija labākajai vācu valodas pratējai

Jau vairākus gadus mūsu skolu saista draudzība ar baltvāciešu biedrību Vācijā, Bādenes-Virtembergas pavalstī. Šī nevalstiskā organizācija dažādi atbalsta vācu valodas un kultūras aktivitātes Latvijā.

Katru gadu tiek piešķirta 100 eiro liela naudas balva mūsu skolas audzēknim/-ei, kurš/kura ar entuziasmu un centību apguvis vācu valodu.Šādu balvu saņem audzēkņi atsevišķās Latvijas un Igaunijas skolās. Naudas līdzekļi balvai tiek iegūti, vācot ziedojumus.

Šogad šo balvu ieguva Jelgavas Mūzikas vidusskolas 3.kursa audzēkne Darīna Pitkēviča. 

PALDIES skolotājai Ramonai Vaļģei par ieguldījumu audzēkņes izaugsmē!

Ciemojamies un stāstām par sevi Bauskas Mūzikas un mākslas skolā

Veidojot sadarbību ar reģiona skolām, Bauskas Mūzikas un mākslas skolā 23.aprīlī ciemojās mūsu skolas radošā delegācija - skolas direktors Artūrs Puķītis, direktora vietniece Ināra Puķīte un vidusskolas audzēkņi.

Kopējā koncertā muzicēja gan Bauskas Mūzikas un mākslas skolas šī gada absolventi, gan ciemiņi no Jelgavas. Sarunā ar topošo absolventu vecākiem, mūsu skolas  pārstāvji pastāstīja par iespējām turpināt profesionālo izglītību mūzikā.

Paldies mājiniekiem - direktorei Anitai Velmunskai un viņas vietniecei Initai Iderei - Bankavai -  par viesmīlību!