BannerZals_001

Papildus uzņemšana Mūzikas

vidusskolā

līdz 3.jūlijam

tālrunis uzziņai:      29 92 29 16

Sveicam

I kursa audzēkni

Sofju Gridjuško

(skolotāja Anda Oša)

ar iegūto

I vietu

Jelgavas pilsētas skolēnu literāro darbu konkursā

„Jelgava – mana un tavējā”

Arvīdam Žilinskim – 110

Arvīdam Žilinskim 31.martā – 110

(1905.31.03. – 1993.31.10.), komponists, mūzikas pedagogs, pianists

“No mazas dziesmas var izaugt liela doma, izaugt mūzikas lielās formas darbi. Dziesmu var salīdzināt ar krāšņu ziedu, kura smarža pilda un iepriecina cilvēku sirdis darba, atpūtas, prieka un skumju brīžos. Tā piepilda arī visu manu mūžu.”
Arvīds Žilinskis

Komponists Arvīds Žilinskis dzimis 1905. gada 31. martā Saukas pagastā,
Zemgalē, lauksaimnieka ģimenē. Aizsaulē devies 1993. gada 31. oktobrī. Muzikālo izglītību ieguvis Harkovas konservatorijā (1917–1919), un Latvijas Valsts konservatorijā (mūsdienās – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija), kur studējis klavierspēli pie B. Roges (1920–1927), kompozīciju un teoriju pie Jāzepa Vītola (1928–1933). Bijis Rīgas Tautas konservatorijas pedagogs (1927–1937). Kopš 1937. gada pasniedzis klavierspēli LVK, kopš 1952. gada vadījis obligāto klavieru katedru, kopš 1967. gada – profesors. Audzēkņu vidū galvenokārt bijuši muzikologi un komponisti. Continue reading Arvīdam Žilinskim – 110

Koncerta “No sirds” fotogrāfijas

Apsveicam akordeonistu duetu

Apsveicam!

Duetu

ELĪNU ŠTEGMANI un

VIESTURU STANKEVIČU

ar II vietu

Zemgales reģiona Mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkursā Dobelē

27.02. 2015.

Skolotāja Irēna Keiča

Sveicam Valsts konkursa laureātus

Pūšaminstrumentu spēlē  III.kārta

Zandu Veilandi /flauta / – III vieta

Skolotāja Ginta Zīģele     Koncertmeistare Iluta Ozere

Ivanu Zotovu /oboja / – II vieta

Skolotājs Dainis Cimermanis, koncertmeistars Raits Rozenbergs

Gunti Majevski /saksofons/ – III vieta

Skolotājs Aigars Čudars, koncertmeistars Andrejs Gloņins

Tomasu Briggu/trompete /- III vieta

Skolotājs Klāvs Taimiņš, koncertmeistare Inga Vrubļevska

Pūšaminstrumentu spēle FLAUTAS, OBOJAS spēle II kārta

BETIJA OZOLLAPA -1.vieta(I grupā)

ZANDA VEILANDE -1.vieta (III grupā)

VARVARA SEMJONOVA-3.vieta(II grupā)

sk. Ginta Zīģele

ANGELĪNA MULLAHMETOVA -Atzinība

sk. Daniela Rudzīte

IVANS ZOTOVS – 3.vieta

LĪVIJA TOLPEŽŅIKOVA – Atzinība

sk. Dainis Cimermanis

Koncertmeistari Iluta Ozere, Raits Rozenbergs

Sitaminstrumentu spēle – II kārta

I grupa

KRISTAPS RUŅĢIS – III vieta

sk. Agnese Biteriņa

ARTŪRS NOLMANIS – Atzinība

sk. Vitālijs Čakšs

II grupa

RALFS JĒKABS PĒTERSONS – III vieta

III grupa

MAREKS ALKSNIS – II vieta

sk. Gundars Lintiņš

Koncertmeistars Māris Treijs

Sveicam ar panākumiem Valsts konkursa finālā

Gunārs Polis Polītis

Trompetes spēle III vieta
IV kurss, skolotājs Guntis Supe, koncertmeistare Anita Akmene

Anna Kalniņa

Sitaminstrumentu spēle II vieta
IV kurss, skolotājs Gundars Lintiņš koncertmeistars Valdis Tensons

22.martā Jēkabam Mediņam 130

medinsJelgavas Skolotāju institūta, Tautas konservatorijas direktoram un pedagogam
Jēkabam Mediņam 130
(1885.-1971.)

Komponists, diriģents, mūzikas izglītības metodiķis, komponistu Jāņa Mediņa un Jāzepa Mediņa brālis. Jēkabs Mediņš ar savu pedagoģisko darbību un jaunradi atstājis paliekošas pēdas 20.gadsimta latviešu mūzikas dzīvē, it sevišķi koru dziedāšanas kultūrā.
Continue reading 22.martā Jēkabam Mediņam 130