Eiropas sociālais fonds

latlit.eu  Bringing neighbors closer

Archives

Papildus uzņemšana vidusskolā no

30. jūnija līdz 4. jūlijam

un

no 25. augusta

* Akordeona,

*  Stīgu ( vijole, čells, alts, kokle ),

*  Pūšaminstrumentu,

*  Sitaminstrumentu,

*  Diriģēšana,

*  Vokālā mūzika,

*  Mūsdienu ritmiskā mūzika

specialitātēs

                 Uzziņas 29922916