Eiropas sociālais fonds

latlit.eu  Bringing neighbors closer

Archives

Jelgavas mūzikas vidusskola

Jelgavas Mūzikas vidusskola ir Kultūras ministrijas padotībā esoša valsts izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās vidējās mūzikas izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.