Konsultācijas iestājpārbaudījumiem uz 2019./2020. mācbu gadu

                               
Mūzikas teorija (visas izglītības programmas izņemot Vokālā mūzika)
Datums Nedēļas diena Laiks Telpa Pedagogs
13. jūnijs ceturtdiena 11.30-13.00 26. klase I. Grandovska
14. jūnijs piektdiena 10.00-12.00 13. klase S. Braže
17. jūnijs pirmdiena 12.00-13.00 26. klase I. Grandovska
18. jūnijs otrdiena 10.00-12.00 26. klase I. Grandovska
19. jūnijs trešdiena 10.00-12.00 13. klase S. Braže
20. jūnijs ceturtdiena 11.00-13.00 26. klase I. Grandovska
21. jūnijs piektdiena 12.00 zināšanu pārbaude( 33. klase)
25. jūnijs otrdiena 12.30 zināšanu pārbaude ( 33. klase)
 
Vijoles, alta, čella, ģitāras, kokles spēle
17. jūnijs pirmdiena 13.00-14.00  Kokles klase  B. Deruma
21. jūnijs piektdiena 11.00 zināšanu pārbaude kokles spēle (37. klase)
17. jūnijs pirmdiena 12.00-13.00 (vijole, alts, čells) 40. klase L. Voitova
I. Titarenko
18. jūnijs otrdiena 11.00-12.00 Ģitāra E. Rožkalns
21. jūnijs piektdiena 11.00 zināšanu pārbaude ģitāras spēle (6. klase)
18. jūnijs otrdiena 13.00-14.00 (vijole, alts, čells) 40. klase
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 (vijole, alts, čells) 40. klase
25. jūnijs otrdiena 11.00 zināšanu pārbaude vijoles, alta, čella spēle( mz)
 
Akordeona spēle
17. jūnijs pirmdiena 13.00 23. klase  L. Furmanova
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 23. klase  L. Furmanova
21. jūnijs piektdiena 11.00 zināšanu pārbaude akordeona sp.  (mz)
 
Klavierspēle
17. jūnijs pirmdiena 13.00-14.00 24. klase S. Audre
18. jūnijs otrdiena 13.00-14.00 10. klase E. Kivila
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 24. klase  
M. Krūmiņa
25. jūnijs otrdiena 11.00 zināšanu pārbaude – klavierspēle (mz)
 
Vokālā mūzika (solo dziedāšana)
17. jūnijs pirmdiena 12.00-13.00 36. klase E. Lagzdiņa
18. jūnijs otrdiena 13.00-14.00 36. klase
4. klase
E. Lagzdiņa
J. Misiņš
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 36. klase
21. jūnijs piektdiena 11.00 Eksāmens (mazā zāle)
 
 
Diriģēšana
17. jūnijs pirmdiena 12.00-13.00 2. klase G. Pavilons
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 2. klase G. Pavilons
21. jūnijs ceturtdiena     11.00 zināšanu pārbaude (2. klase)
 
Mūsdienu ritmiskā mūzika
17. jūnijs pirmdiena Saskaņot, zvanot pa telefonu
29457218 vai 63020203
R. Ašmanis
18. jūnijs otrdiena R. Ašmanis
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 R.Ašmanis
25. jūnijs  otrdiena 11.00 zināšanu pārbaude ( mz)
 
Pūšaminstrumentu spēle (koka, metāla)
17. jūnijs pirmdiena Saskaņot, zvanot pa telefonu
29457218 vai 63020203
R. Ašmanis
18. jūnijs otrdiena R. Ašmanis
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 R. Ašmanis
25. jūnijs otrdiena 11.00 zināšanu pārbaude (mz)
 
Sitaminstrumentu spēle
17. jūnijs pirmdiena 12.00-13.00 B klase G. Lintiņš
18. jūnijs otrdiena 12.00-13.00 B klase G. Lintiņš
20. jūnijs ceturtdiena 12.00-13.00 B klase G. Lintiņš
25. jūnijs otrdiena 11.00 zināšanu pārbaude (B klase)
 
 

Informācija reflektantiem

Jelgavas Mūzikas vidusskola šajā mācību gada 1.kursa topošajiem izglītojamajiem piedāvā apgūt plašu profesionālo priekšmetu klāstu, vienlaicīgi ar vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. 

Svarīgāko profesionālo mācību priekšmetu sarakstā varat rast priekšstatu par mūzikas izglītības priekšmetu kopumu konkrētās profesijas ieguvei. Tajā atradīsiet interesējošo vai arī savu mīļāko mūzikas mācību nodarbību, kas palīdzēs Jūsu nākotnes profesijas izvēlē.

Uzņemšanas iestājpāraudījumu prasības vidusskolā

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle:

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle -Vijoļspēle, Alta spēle, Čella spēle, Kokles spēle, Ģitāras spēle

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Obojas spēle,

Saksofona spēle,  Trompetes spēle,

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle:

 1.   Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Diriģēšana

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Vokālā mūzika:

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Teorētisko zināšanu pārbaude (pārbaudījums notiek reizē ar specialitātes eksāmenu)

Izglītības programmā Mūzika (mūsdienu ritmiskā mūzika):

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).