Konsultāciju grafiks 2018./19.m.g.

Individuālais darbs ar audzēkņiem (konsultācijas grupu stundu mācību priekšmetos)
Skolotājs Stundu skaits Mācību priekšmets Konsultāciju (individuālais darbs) ar audzēkņiem: diena, laiks Telpa
Silvija Braže 1 Latviešu mūzikas literatūra
Aizrobežu mūzikas literatūra
Trešdiena 10.00 lasītava
Maruta Silkalne 3 Mūzikas teorētiskie priekšmeti (solfedžo, mūzikas elementārā teorija, harmonija, skaņdarbu forma) Otrdiena 12.15-13.00
Trešdiena 14.00-14.40
Ceturtdiena 13.00-13.40
33.kl
Ingrīda Grandovska 2 Mūzikas teorētiskie priekšmeti (solfedžo, mūzikas elementārā teorija, harmonija) Pirmdiena 13.00-13.40
Ceturtdiena 10.45-11.30
26.kl
Anda Oša 1 Latviešu valoda un literatūra Piektdiena 13.00-13.20
0trdiena 13.00-13.20
28.kl
Ināra Rūce 0.5 Dabas zinības Trešdiena 15.30-15.50 13. kl
Dagnija Jākobsone 1 Vēsture, Kulturaloģija Ceturtdiena 13.00 30.kl
Erna Liepiņa 1.5 Matemātika Trešdiena 13.00-14.00 27. kl
Nadežda Karpova- Sadigova 1 Informātika Saskaņojot ar pedagogu 35.kl
Santa Rozenlauka Biznesa ekonomiskie pamati Saskaņojot ar pedagogu grāmatvedība
Ramona Vaļģe 0.5 Vācu valoda Ceturtdiena 13.00-13.20 38 kl
Pēteris Kruglaužs 1 Angļu valoda Pirmdiena 12.15 33.kl
Marija Rjabikina 0.5 Itāļu valoda Saskaņojot ar pedagogu
Oskars Herliņš 2 Mūzikas elementārā teorija
Mūzikas instrumentu mācība
Pirmdiena 12.15-13.00
Ceturtdiena 9.15-10.00
Ceturtdiena 13.00-13.40
27. kl.