Uzņemšanas noteikumi profesionālās ievirzes izglītības programmā (1. - 9.kl.)

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās 2019. / 2020. mācību gadā

 Uzņemam jaunus audzēkņus šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
N0 7-8 gadu vecuma
  • Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle
  • Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle, Čella spēle
  No 7 - 12 gadu vecuma                                                      
  • Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle
  • Stīgu instrumentu spēle Kokles spēle,  Ģitāras spēle                                    
  • Pūšaminstrumentu spēle Flauta, oboja, saksofons, klarnete, trompete, mežrags
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Kora klase
Pieteikšanās un reģistrācija no 2. maija katru darba dienu no plkst. 9.00 -17.00
Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2,
       vai pa telefonu 63020203, 63022173
       vai e-pastā intaslaveika @inbox.lv
 
Prasības uzņemšanā – 1. Jānodzied 1 tautas dziesma
                                         2.  Muzikālo dotību pārbaude
 
Uzņemšana no plkst. 16.00 - 18.00  
                                        
 29.05 - Klavierspēle
 30.05. -
Vijoļspēle, Čella spēle,
              
 Akordeona, ģitāras, kokles spēle
31. 05.   Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle,
              Kora klase
 
Iesniedzamie dokumenti:
  • Izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli
  • Bērna personas apliecinošs dokuments/jāuzrāda oriģināls/
  • Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā