Uzņemšanas noteikumi profesionālās ievirzes izglītības programmā (1. - 9.kl.)

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās 2019. / 2020. mācību gadā

Pieteikšanās un reģistrācija  katru darba dienu no plkst. 9.00 -17.00 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2, vai pa telefonu 63020203, 63022173 vai e-pastā

Prasības uzņemšanā:
  1. Jānodzied 1 tautas dziesma
  2. Muzikālo dotību pārbaude
Iesniedzamie dokumenti:
  • Dzimšanas apliecības kopija
  • Izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.