Lepojamies

Akordeoniste Jeļena Jasjuļaņeca iegūst 1,vietu akordeonistu konkursā "Naujene 2019"

1.aprīlī Daugavpilī notika Starptautiskais  akordeonistu-solistu konkurss" Naujene 2019".

Ceturtās akordeona spēles klases audzēkne Jeļena Jasjuļaņeca (ped. Marija Vasiļjeva) ieguva 1. vietu un ielūgumus uz starptautisko konkursu fināliem Francijā un Baltkrievijā. 

Priecājmamies par Jeļenas sasniegumu!

Paldies skolotājai Marijai Vasiļjevai par ieguldīto darbu!

Panākumi sitminstrumentu spēles konkursā Šauļos

SVEICAM Starptautiskā sitaminstrumentu spēles  konkursa “Ritmas percussion kitaip’’2019
uzvarētājus! 

Grand Prix
Markusam Šīmanim 
Laureāta diploms
Marekam Alksnim

PALDIES skolotājam Gundaram  Lintiņam un koncertmeistaram Valdim Tensonam!
 

Panākumi valsts konkursa finālā

SVEICAM VALSTS KONKURSA FINĀLA LAUREĀTUS!
                  
1. vieta
BETIJA OZOLLAPA /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga   
       
2.vieta
MARTA KOKTA /flauta/
ANCE BALODE /flauta/
 Sk.Ginta Ozollapa 
DOMINIKS LEVUŠKĀNS /trompete/ 
sk. Guntis Supe
ELIZABETE BUKOVSKA /saksofons/
sk.Aigars Čudars

3.vieta
ALEKSANDRS FEDOTOVS /saksofons/
sk.Aigars Čudars
EDUARDS TREIJS /oboja/
sk. Dainis Cimermanis
RIHARDS BĪMANIS /mežrags/
sk. Dzintra Šleija
TOMS STRAŠEVSKIS /eifonijs/
sk. Mārtiņš Strēlis
KRISTAPS VILCĀNS /sitaminstrumenti/ 
sk. Gundars Lintiņš

PALDIES par ieguldījumu kocertmeistariem
 Ilutai Ozerei
Ingai Liepai
Andrejam Gloņinam
Uģim Muzikantam
Raitam Rozenbergam
Valdim Tensonam
Mārim Treijam  
 

Panākumi vēstures olimpiādē

APSVEICAM 1.kursa audzēkni Tomiju Endzeli ar iegūto II vietu Jelgavas pilsētas vēstures olimpiādē!

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Dagnijai Jākobsonei!

Valsts konkursa fināls mūzikas vidusskolu sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem noslēdzies

Četra dienas Jelgavas Mūzikas vidusskolā koncertzālē norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Sitaminstrumentu spēle un Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkursa fināls.
Tajā piedalījās 104 audzēkņi no 10 mūzikas izglītības iestādēm.

Sveicam Valsts konkursa FINĀLA laureātus!

2. VIETA
LĪVIJA TOLPEŽŅIKOVA /oboja/
Sk. Dainis Cimmermanis
KCM Raits Rozenbergs
HARIJS PUDULIS /trompete/
Sk. Guntis Supe
KCM Anita Akmene
 
3. VIETA
ALEKSANDRA KOLODINSKA
Sk. Daniela Grīnberga
KCM Anita Akmene
DANIELA DIŠEREITE
Sk. Guntis Supe
KCM Anita Akmene

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Panākumi Valsts konkursa sitaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā

Sveicam Valsts konkursa Sitaminstrumentu spēlēII kārtas laureātus!

2. VIETA
KAROLĪNA AUZIŅA  
Sk. Agnese Missa
KCM Uģis Muzikants
KRISTAPS VILCĀNS
Sk. Gundars Lintiņš
KCM Māris Treijs
 
3. VIETA
EMANUELS CAUNE
Sk. Gundars Lintiņš
KCM Māris Treijs
REINIS KALĒJS
Sk. Agnese Missa
KCM Uģis Muzikants
ADRIANS SOLDATENOKS
Sk. Gundars Lintiņš
KCM Māris Treijs

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Panākumi Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā

Sveicam Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēle II kārtas laureātus!

1. VIETA
EDUARDS TREIJS /oboja /
Sk. Dainis Cimermanis
MARTA KOKTA /flauta/
Sk. Ginta Ozollapa
ARINA ŅEVOĻSKA /flauta/
BETIJA OZOLLAPA /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga
ALEKSANDRS FEDOTOVS /saksofons/
Sk. Aigars Čudars

2. VIETA
REBEKA CIPRUSS /flauta/
ANCE BALODE /flauta /
Sk. Ginta Ozollapa
ANNIJA STRAUME /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga
ELIZABETE BUKOVSKA /saksofons/
Sk. Aigars Čudars
TOMS STRAŠEVSKIS /eifonijs /
Sk. Mārtiņš Strēlis
RIHARDS BĪMANIS /mežrags/
Sk. Dzintra Šleija

3. VIETA
RENĀTE BĪMANE/ flauta /
Sk. Daniela Grīnberga
ALEKS MIĶELSONS /saksofons/
Sk. Aigars Čudars
RALFS BĪMANIS /trompete/
DOMINIKS LEVUŠKĀNS/trompete/
Sk. Guntis Supe

Paldies par darbu koncertmeistariem Ingai Liepai, Ilutai Ozerei, Sofjai Gridjuško, Andrejam Gloņinam, Uģim Muzikantam, Raitam Rozenbergam, Valdim Tensonam un Mārim Treijam!


 

XIV Starptautiskajā P.Čaikovska konkursā Koknesē

1.decembrī Kokneses Mūzikas skolā notika XIV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss. Konkursā piedalījās 62 dalībnieki no Latvijas,  Lietuvas un  Krievijas.Dalībnieki startēja trijās grupās un atskaņoja P. Čaikovska skaņdarbu kā obligāto un 16.,17.,18. gs. komponista skaņdarbu pēc izvēles.

Mūsu skolas 5.klavieru klases audzēkne Nora Priekule ieguva Atzinību, startējot B grupā  19 dalībnieku konkurencē. Apsveicam!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Intai Gutānei!

Konkursā "Baltu kokles"

I jauno koklētāju konkursā "Baltu kokles" un kompozīciju konkursā "Zalktis" skolotājas Birutas Derumas 2.kokles klases audzēkne Elīza Zariņa ieguva I vietu abās  nominācijās ar izcilu rezultāru 24,5 punkti no maksimālajiem 25 punktiem savā vecuma grupā.

Konkursā piedalījās 25 koklētāji no 14 Latvijas mūzikas skolām.
Elīza  atskaņoja solo programmu un savu kompozīciju "Dzidrais strautiņš".
 
Apsveicam Elīzu Zariņu!
Paldies par ieguldīto  darbu skolotājai Birutai Derumai!

Starptautiskajā jauno talantu konkursā Viļņā

Starptautiskajā jauno talantu konkursā "Tautiski akcenti mūzikā" I kursa audzēkne,  flautiste  Elvīra Grendziņa ieguva I vietu
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Danielai Grīnbergai un koncertmeistarei Anitai Akmenei!

Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā Viļņā

Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā "Tautiski akcenti mūzikā"  Viļņā 8.kora klases audzēkne Darja Antoņenko ieguva II vietu. Apsveicam!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Edītei Bergmanei un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!

Panākumi klavierspēles konkursā

Apsveicam 7.klases audzēkni  Danielu Ozolu
ar iegūto III vietu Rīgas starptautiskajā  jauno pianistu konkursā !

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sivijai Karčevskai !

Veiksmīgs starts angļu valodas olimpiādē

48.  anglu valodas valsts olimpiādes 10.-12. kl. 2. posmā  Jelgavas pilsētā 
II vietu ieguva mūsu skolas I  kursa audzēknis Tomijs Endzelis! 

Paldies par ieguldīto darbu skolotājam Pēterim Kruglaužam!