Akordeona spēles 1. - 2.klašu audzēkņi muzicē bērnu dārzā

Akordeona spēles 1. - 2.klašu audzēkņi muzicē bērnu dārzā

Skolotāja Līga Valtere labprāt stāsta par mūziku un mūzikas instrumentiem. Šoreiz kopā ar viņu ciemos pie mazajiem draugiem bērnudārzā devās akordeona spēles 1. un 2.klases audzēkņi.

"Mazās klavieres" ar podziņām  bērnos radīja lielu interesi.

Paldies akordeona spēles skolotājām par audzēkņu sagatavošanu koncertam!