Mācību koncerti un ieskaites vidusskolā

Izglītības programma IX X XI XII I II III IV V
Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 18. 30. 20.
15. 12. 30. 14.
25. 29. 16.
Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 22. 17. 25. 25.
Stīgu instrumentu spēle – vijoles, alta, čella spēle 18. 23. 22. 19. 16.
Stīgu instrumentu spēle – ģitāras spēle 19. 16. 15. 15. 12.
Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle 30. 18. 26.
Diriģēšana 4. 20. 10. 28. 24. 13.
06. 9.
Vokālā mūzika 15. 6. 14. 16.
13.
Pūšaminstrumentu spēle 13. 25. 15./29.ans 10. 28. 18./29. 23.
Sitaminstrumentu spēle 13 25. 15./29.ans 10. 28. 18./29.
Mūzika 13 25. 15./29.ans 28. 18./29.
Vispārējās klavieres 15.-18. 3.-6. 18.-21.
Mūzikas teorētiskie priekšmeti 5.-15. 1.-15. 4.-8. 8.-12. 3.-6.
15.-18.
11.-15. 23.-26.

Valsts kvalifikācijas eksāmena programmas noklausīšanās

IX X XI XII I II III IV V
Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 18. 26. 26. 23.
14.
28.
Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 17. 25. 13.
20.
Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 18. 19. 16. 19.
Diriģēšana 7.
21.
25. 16.
23.
Pūšaminstrumentu spēle/ Sitaminstrumentu spēle 28. 28. 18. 29.
Vokālā mūzika 18.
25.
16.
30.