Uzņemšanas iestājpāraudījumu prasības vidusskolā

Izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle:

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle -Vijoļspēle, Alta spēle, Čella spēle, Kokles spēle, Ģitāras spēle

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Obojas spēle,

Saksofona spēle,  Trompetes spēle,

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle:

 1.   Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Diriģēšana

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Izglītības programmā Vokālā mūzika:

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Teorētisko zināšanu pārbaude (pārbaudījums notiek reizē ar specialitātes eksāmenu)

Izglītības programmā Mūzika (mūsdienu ritmiskā mūzika):

 1. Specialitāte – solo programmas atskaņošana.
 2. Solfedžo (mutiski un rakstiski).

Zināšanu pārbaude specialitātē

 1. Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle

1.1 Klavierspēle.

Jāatskaņo no galvas:

 • viens polifons skaņdarbs
 • viens klasisks izvērstas formas skaņdarbs
 • viens skaņdarbs pēc izvēles

1.2.Akordeona spēle.

Jāatskaņo no galvas:

 • viens izvērstas formas skaņdarbs
 • viens lirisks skaņdarbs..
 1. Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle

2.1.Vijoles, altačella spēle

Jāatskaņo no galvas:

 • viens izvērstas formas skaņdarbs
 • viens skaņdarbs pēc izvēles

2.2. Kokles spēle.

Jāatskaņo no galvas:

 • latviešu tautas melodijas apdare ( bez dziedāšanas);
 • viens lirisks skaņdarbs

3.Izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle

Jāatskaņo no galvas:

–      viens izvērstas formas skaņdarbs

–      viens skaņdarbs pēc izvēles

 1. Izglītības programma Sitaminstrumentu spēle

Jāatskaņo no galvas:

 • viens izvērstas formas skaņdarbs
 • viens skaņdarbs pēc izvēles
 1. Izglītības programma Vokālā mūzika

5.1.Akadēmiskā dziedāšana:

 • jādzied no galvas divi dažāda rakstura vokālie skaņdarbi
 • nolasīt dzejoli vai daiļliteratūras fragmentu;

Teorētisko zināšanu pārbaude (mutiska pārbaude savas izvēlētās specialitātes jomā).

6.Izglītības programma  Diriģēšana

–      diriģēt divas nelielas dažāda rakstura kora dziesmas

 • dziedāt bez pavadījuma latviešu tautasdziesmu;
 • nolasīt sagatavotu dzejoli vai daiļliteratūras fragmentu

7.Izglītības programma Mūzika

Jāatskaņo no galvas:

 • viens izvērstas formas skaņdarbs
 • viens skaņdarbs pēc izvēles

Zināšanu pārbaude mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos

Reflektantu zināšanu un prasmju pārbaudi organizē mutvārdos un rakstiski.

*.Rakstiskās pārbaudes ilgums – līdz 60 minūtēm.

*.Mutiskās pārbaudes ilgums – līdz 15 minūtēm

 1.Solfedžo rakstiskā pārbaude

 • Mūzikas diktāts – vienbalsīgas melodijas pieraksts (perioda forma, tonāls, iespējami daži hromatismi). Spēlē 12 reizes, 25 minūtes;
 • Atsevišķu mūzikas elementu noteikšana pēc dzirdes.

  2.Solfedžo mutiskā pārbaude:

 • Dziedāt no lapas vienbalsīgu melodiju;
 • Lasīt no lapas vienbalsīgu ritma vingrinājumu;
 • Dziedāt vai spēlēt gammas, intervālus un akordus tonalitātē un no skaņas.
 1. Teorētiskā materiāla apjoms mutiskajā pārbaudē:
  • Tonalitātes: mažori (dabīgais, harmoniskais), minori (dabīgais, harmoniskais, melodiskais) līdz 3 atslēgas zīmēm;
  • Intervāli: visi tīrie, lielie un mazie intervāli, raksturīgie intervāli, ar atrisinājumiem – pl4 uz IV un VI, pm5 uz VII un II, pl2 uz VI, pm7 uz VII harmoniskajā mažorā un minorā (līdz 3 zīmēm);
  • Akordi: galveno pakāpju trijskaņi un to apvērsumi, D7 ar apvērsumiem, VII7 (mazais un pamazinātais);
  • Metrs, ritms: taktsmēri 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8; ritma elementi – sinkopes, trioles, punktētās notis, sešpadsmitdaļnotis

Teorētisko zināšanu pārbaude Izglītības programmā Vokālā mūzika

Prast atbildēt uz jautājumiem:

 1. mažors, minors (tā veidi);
 2. temps, tā apzīmējumi;
 3. dinamika, tās apzīmējumi;
 4. oktāvas, to nosaukumi;
 5. metrs, ritms; takstsmēri;
 6. paralēlās, vienvārda tonalitātes;
 7. intervāli;
 8. akordi.
 9. Pastāstiet par savā specialitātes programmā iekļautajiem skaņdarbiem (dziesma, ārija, tautas dziesmas apdare, u.tml.) un to autoriem.
 10. Nosauciet redzētās operas izrādes. Raksturojiet kādu no tām
 11. Nosauciet Rīgas koncertzāles. Kādi koncerti tajos ir dzirdēti vispār?
 12. Nosauciet izcilākos pasaules operteātrus. Īsumā raksturojiet tos!
 13. Nosauciet savu iemīļotāko dziedātāju, viņa balss tipu.
 14. Nosauciet Jums zināmos mūsdienu latviešu operdziedātājus.
 15. Nosauciet Jums zināmās ārzemju komponistu operas.
 16. Nosauciet Jums zināmās latviešu komponistu operas
 17. Nosauciet Jums zināmos latviešu solo dziesmu autorus.
 18. Nosauciet Jums zināmos ārzemju solo dziesmu autorus.
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību, kā arī uzkrāj anonīmus datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai jelgavasmuzskola.lv