Lepojamies

XIV Starptautiskajā P.Čaikovska konkursā Koknesē

1.decembrī Kokneses Mūzikas skolā notika XIV Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss. Konkursā piedalījās 62 dalībnieki no Latvijas,  Lietuvas un  Krievijas.Dalībnieki startēja trijās grupās un atskaņoja P. Čaikovska skaņdarbu kā obligāto un 16.,17.,18. gs. komponista skaņdarbu pēc izvēles.

Mūsu skolas 5.klavieru klases audzēkne Nora Priekule ieguva Atzinību, startējot B grupā  19 dalībnieku konkurencē. Apsveicam!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Intai Gutānei!

Konkursā "Baltu kokles"

I jauno koklētāju konkursā "Baltu kokles" un kompozīciju konkursā "Zalktis" skolotājas Birutas Derumas 2.kokles klases audzēkne Elīza Zariņa ieguva I vietu abās  nominācijās ar izcilu rezultāru 24,5 punkti no maksimālajiem 25 punktiem savā vecuma grupā.

Konkursā piedalījās 25 koklētāji no 14 Latvijas mūzikas skolām.
Elīza  atskaņoja solo programmu un savu kompozīciju "Dzidrais strautiņš".
 
Apsveicam Elīzu Zariņu!
Paldies par ieguldīto  darbu skolotājai Birutai Derumai!

Starptautiskajā jauno talantu konkursā Viļņā

Starptautiskajā jauno talantu konkursā "Tautiski akcenti mūzikā" I kursa audzēkne,  flautiste  Elvīra Grendziņa ieguva I vietu
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Danielai Grīnbergai un koncertmeistarei Anitai Akmenei!

Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā Viļņā

Starptautiskajā jauno vokālistu konkursā "Tautiski akcenti mūzikā"  Viļņā 8.kora klases audzēkne Darja Antoņenko ieguva II vietu. Apsveicam!
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Edītei Bergmanei un koncertmeistaram Uģim Muzikantam!

Panākumi klavierspēles konkursā

Apsveicam 7.klases audzēkni  Danielu Ozolu
ar iegūto III vietu Rīgas starptautiskajā  jauno pianistu konkursā !

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Sivijai Karčevskai !

Veiksmīgs starts angļu valodas olimpiādē

48.  anglu valodas valsts olimpiādes 10.-12. kl. 2. posmā  Jelgavas pilsētā 
II vietu ieguva mūsu skolas I  kursa audzēknis Tomijs Endzelis! 

Paldies par ieguldīto darbu skolotājam Pēterim Kruglaužam!