Pedagogi

Pedagogi profesionālajā ievirzē 2018./19.m.g.
IP Klavierspēle
 • Silvija Audre
 • Inta Gutāne
 • Meldra Krūmiņa
 • Inga Liepa
 • Edīte Kivila
 • Evita Tautvaite
 • Inese Žuravska
 • Silvija Karčevska
 • Māris Treijs
 • Natālija Prihodčenko
 • Anna Rudziša
 • Anna Zinovjeva
 • Natālija Silova
 • Irina Lakšina
 • Irina Čebotara
 • Olga Ābele
IP Vijoļspēle
 • Aelita Dumpe
 • Sandra Bubindusa
 • Anete Petrauska
 • Maija Andersone
 • Dita Millere
 • Larisa Voitova
IP Čella spēle
 • Sallija Bankevica
 • Irina Titarenko
 • Irisa Apsīte
IP Akordeona Spēle
 • Marija Vasiļjeva
 • Līga Valtere
 • Irēna Keiča
 • Alevtina Timofējeva
IP Kokles spēle
 • Biruta Deruma
IP Ģitāras spēle
 • Gatis Priekulis
 • Endijs Rožkalns
IP Pūšamunstrumentu spēle – Flautas spēle
 • Ginta Ozollapa
 • Daniela Grīnberga
 • Anemarija Cukura
IP Obojas spēle
 • Dainis Cimermanis
 
IP Saksofona spēle
 • Aigars Čudars
 • Artūrs Sebris
IP Mežraga spēle
 • Dzintra Šleija
IP Trompetes spēle
 • Guntis Supe
 • Mārtiņš Strēlis
 • Jānis Ginters
Kolektīvā muzicēšana
 • Kārlis Krusts
 • Raitis Ašmanis
IP Sitaminstrumentu spēle
 • Gundars Lintiņš
 • Agnese Missa
 • Vitālijs Čakšs
IP Vokālā mūzika Kora Klase
 • Edīte Bergmane
 • Kristīne Bīmane
 • Evija Lagzdiņa
Teorētisko priekšmetu metodiskā komisija
 • Ingrīda Grandovska
 • Maruta Silkalne
 • Dzintra Šleija
Koncertmeistari
 • Iluta Ozere
 • Tatjana Tretjaka
 • Sofja Gridjuško
 • Jeļizaveta Gridjuško
 • Raits Rozenbergs
 • Valdis Tensons
 • Uģis Muzikants
 • Andrejs Gloņins

Vidusskolas izglītību programmu pedagogi

 • Taustiņinstrumentu spēle -  Klavierspēle
Audre Silvija - MK vadītāja
Ansonska Māra
Krūmiņa Meldra
Treijs Māris
Kivila Edīte
Žuravska Inese
 • Taustiņinstrumentu spēle -  Akordeona spēle
Furmanova Ludmila  - MK vadītāja
 • Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle
Deruma Biruta - MK vadītāja
 • Stīgu instrumentu spēle -  Ģitāras spēle
Rožkalns Endijs
 • Stīgu instrumentu spēle - Vijoles, Alta, Čella spēle
Voitova Larisa - MK vadītāja
Meri Aigars
Petrauska Anete
Titarenko Irina
Sedola Una
 • Diriģēšana
Pavilons Guntis - MK vadītājs
 • Vokālā mūzika
Lagzdiņa Evija - MK vadītāja
Matisa Maija
Misiņš Jānis
Rjabikina Marija
 • Mūzika
Liepiņš Pēteris
Priekulis Gatis
Sebris Artūrs
Andžāne Zane
Sarvi Artjoms
Vilsons Svens

 • Pūšaminstrumentu spēle
Ašmanis Raitis - MK vadītājs
Grīnberga Daniela
Cimermanis Dainis
Cukura Anemarija
Čudars Aigars
Supe Guntis
 • Sitaminstrumentu spēle
Čakšs Vitālijs
Lintiņš Gundars
 • Mūzikas teorētiskie priekšmeti
Braže Silvija
Silkalne Maruta - MK vadītāja
Grandovska Ingrīda
Herliņš Oskars
Puķīte Ināra
 • Vispārējās klavieres
Akmene Anita - MK vadītāja
Lakšina Irina
Ozere Iluta
 • Vispārizglītojošie priekšmeti
Jākobsone Dagnija - MK vadītāja
Karpova-Sadigova Nadežda
Kruglaužs Pēteris
Liepiņa Erna
Oša Anda
Vaļģe Ramona
Rūce Ināra
Jeļisējevs Anatolijs
 • Koncertmeistari
Karčevska Silvija
Pridodčenko Natālija
Rozenbergs Raits
Muzikants Uģis
Tensons Valdis