Izglītības programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

 
Izglītības programmas nosaukums
 
Kods Licence Akreditācijas
 termiņš
Nr. Datums
Klavierspēle 20V212 011 P-12593 05.10.15 2022.02.02.
Akordeona spēle 20V212 011 P-12594 05.10.15 2022.02.02.
Vijoļspēle 20V212 021 P-12595 05.10.15 2022.02.02.
Čella spēle 20V212 021 P-12597 05.10.15 2022.02.02.
Kokles spēle 20V212 021 P-12598 05.10.15 2022.02.02.
Ģitāras spēle 20V212 021 P-12599 05.10.15 2022.02.02.
Flautas spēle 20V212 031 P-12600 05.10.15 2022.02.02.
Klarnetes spēle 20V212 031 P-12601 05.10.15 2022.02.02.
Saksofona spēle 20V212 031 P-12602 05.10.15 2022.02.02.
Mežraga spēle 20V212 031 P-12603 05.10.15 2022.02.02.
Obojas spēle 20V212 031 P-12604 05.10.15 2022.02.02.
Trompetes spēle 20V212 031 P-12606 05.10.15 2022.02.02.
Trombona spēle 20V212 031 P-12607 05.10.15 2022.02.02.
Sitaminstrumentu spēle 20V212 041 P-12610 05.10.15 2022.02.02.
Kora klase 20V212 061 P-12611 05.10.15 2022.02.02.
Mūzika 20V212 091 P-12592 05.10.15 2022.02.02.

Profesionālās vidējās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums Piešķiramā kvalifikācija Kods Licence Akreditācijas termiņš
Nr. Datums
Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis pianists, koncertmeistars 33212011
P-12614 05.10.15. 2022.02.02.
Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis akordeonists, ansambļa vadītājs 33212011 P-12615 05.10.15. 2022.02.02.
Stīgu instrumentu spēle Mūziķis vijolnieks 33212021 P-12616 05.10.15. 2022.02.02.
Stīgu instrumentu spēle Mūziķis altists 33212021 P-12617 05.10.15. 2022.02.02.
Stīgu instrumentu spēle Mūziķis čellists 33212021 P-12618 05.10.15. 2016.10.02.
Stīgu instrumentu spēle Mūziķis koklētājs,  ansambļa vadītājs 33212021 P-12619 05.10.15. 2022.02.02.
Stīgu instrumentu spēle Mūziķis ģitārists 33212021 P-17214 02.08.18
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis flautists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12620 05.10.15. 2022.02.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis klarnetists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12621 05.10.15. 2016.10.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis saksofonists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12622 05.10.15. 2022.02.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis mežradznieks, ansambļa vadītājs 33212031 P-12623 05.10.15. 2016.10.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis obojists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12624 05.10.15. 2016.10.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis fagotists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12625 05.10.15. 2016.10.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12626 05.10.15. 2016.10.02.
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis trombonists, ansambļa vadītājs 33212031 P-12627 05.10.15. 2022.02.02.
Sitaminstrumentu spēle Mūziķis sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs 33212041 P-12628 05.10.15. 2022.02.02.
Diriģēšana  Kormeistars,  kora dziedātājs 33212051 P-12629 05.10.15. 2022.02.02.
Vokālā mūzika Vokālists, kora dziedātājs 33212061 P-12630 05.10.15. 2022.02.02.
Mūzika Mūsdienu ritmiskās mūzikas izpildītājs, ansambļa vadītājs 33212091 P-12613 05.10.15. 2022.02.02.
Vokālā mūzika Vokālists, kora dziedātājs 35b212061 P-12612 05.10.15. 2022.02.02.
Taustiņinstrumentu  spēle Mūziķis pianists, koncertmeistars 35b21201 P-7031 11.10.12. Spēkā neesošas
Taustiņinstrumentu  spēle Mūziķis akordeonists, ansambļa vadītājs 35b21201 P-7032 11.10.12. Spēkā neesošas
Stīgu instrumentu spēle Mūziķis koklētājs,  ansambļa vadītājs 35b21202 P-7035 11.10.12. Spēkā neesošas
Pūšaminstrumentu spēle Mūziķis trompetists, ansambļa vadītājs 35b21203 P-7038 11.10.12. Spēkā neesošas
Diriģēšana Kormeistars, kora dziedātājs 35b21205 P-7040 11.10.12. Spēkā neesošas