Vijoļspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts

Vijoļspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts

Vai zināt, kādas ir  Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Eiropā? Pajautājiet vijoļspēles skolotājai Maijai Andersonei - šī koncerta "stāstniecei".

 Klausītāji varēja domās aizceļot uz   tālām zemēm un klausīties daudzveidīgu mūziku vijolei, arī latviešu komponistu skaņdarbus.

Saldas dāvaniņas, foto pie eglītes un brīvlaikam durvis vaļā!