RAPAPRO projekta aktivitātes

RAPAPRO projekta aktivitātes

Mūsu skolas 1.kursa audzēkņi radošās partnerības projekta  PI-LE ietvaros pēta Zemgales piļu un muižu leģendas.

Jau decembrī mēs paviesojāmies Jelgavas pilī, kur gide  mums pastāstīja par Jelgavas pili un tās leģendām, bet 16. janvāra aukstajā rītā Inas Jurģes vadībā devāmies ekskursijā uz leģendām apvītākajām Zemgales muižām.

Pabijām gan Lielplatonē, Elejā, gan Vilces pils pagrabos, gan Zaļenieku muižas bēniņos, kā arī saimnieka vadībā  izlodājām Abgunstes muižu. Paldies gidei par aizraujošajiem stāstiem un piļu saimniekiem par laipno uzņemšanu! 
Projekta koordinatore Dagnija Jēkabsone.