Radošā mūzikas nometne

Radošā mūzikas nometne

No 19. līdz  23.augustam Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisināsies mūzikas nometne.
Mūzikas skolas audzēkņi varēs piedalīties 
  • stīgu orķestrī
  • pūšaminstrumentu orķestrī
  • akordeonistu orķestrī
  • sitaminstrumnetu ansamblī
  • korī
Nometne darbosies katru dienu no 10.00 - 13.00
Nometnes noslēgumā 23.augustā 13.00  - KONCERTS !


Radošās aktivitātes notiek pedagogu uzraudzībā un ir bezmaksas.
Vairāk informācijas - Inta Slaveika, tel. 63020203, 63022173
vai e-pastā intaslaveika @inbox.lv