Panākumi vēstures olimpiādē

Panākumi vēstures olimpiādē

APSVEICAM 1.kursa audzēkni Tomiju Endzeli ar iegūto II vietu Jelgavas pilsētas vēstures olimpiādē!

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Dagnijai Jākobsonei!