Panākumi Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā

Panākumi Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā

Sveicam Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēle II kārtas laureātus!

1. VIETA
EDUARDS TREIJS /oboja /
Sk. Dainis Cimermanis
MARTA KOKTA /flauta/
Sk. Ginta Ozollapa
ARINA ŅEVOĻSKA /flauta/
BETIJA OZOLLAPA /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga
ALEKSANDRS FEDOTOVS /saksofons/
Sk. Aigars Čudars

2. VIETA
REBEKA CIPRUSS /flauta/
ANCE BALODE /flauta /
Sk. Ginta Ozollapa
ANNIJA STRAUME /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga
ELIZABETE BUKOVSKA /saksofons/
Sk. Aigars Čudars
TOMS STRAŠEVSKIS /eifonijs /
Sk. Mārtiņš Strēlis
RIHARDS BĪMANIS /mežrags/
Sk. Dzintra Šleija

3. VIETA
RENĀTE BĪMANE/ flauta /
Sk. Daniela Grīnberga
ALEKS MIĶELSONS /saksofons/
Sk. Aigars Čudars
RALFS BĪMANIS /trompete/
DOMINIKS LEVUŠKĀNS/trompete/
Sk. Guntis Supe

Paldies par darbu koncertmeistariem Ingai Liepai, Ilutai Ozerei, Sofjai Gridjuško, Andrejam Gloņinam, Uģim Muzikantam, Raitam Rozenbergam, Valdim Tensonam un Mārim Treijam!