Mazie ĶIPARI ciemojas mūzikas skolā

Mazie ĶIPARI ciemojas mūzikas skolā

20.februāra rīts bija pilns priecīgām bērnu balsīm - mūzikas skolā ciemojās bērnu dārza "Ķipari" audzēkņi.

Mūzikas skolas audzēkņi sniedza konccertu, bet skolotāja Līga Valtere iepazīstināja mazos ciemiņus ar skolu un  mūzikas instrumentiem.

Pēc koncerta tos varēja apsaktīt tuvāk un pat izmēģināt! Tas visiem sagādāja lielu prieku.