Latvijas kultūras kanons

Latvijas kultūras kanons

11.oktobrī Spīdolas ģimnāzijā norisinājās  Latvijas Kultūras kanona konkursa pirmā kārta.
Zemgales reģiona jaunieši veidoja savu Latvijas simtgades kultūras pasākumu TOP 7, kas saistās ar Kultūras kanona vērtībām un būtu iekļaujami "Latvijas skolas somas" piedāvājumā.
Mūsu skolas komanda - Darīna Pitkeviča, Lioneta Roze, Aldis Kalns un skolotāja Dagnija Jākobsone izcīnīja tiesības piedalīties otrajā kārtā 2019.gada janvārī Rīgā.
Paldies Dārtai Adelei Puriņai, kas papildināja komandas prezentāciju ar skaistu  priekšnesumu!