Labās prakses dienas Jelgavā

Labās prakses dienas Jelgavā

Šajā rudenī aizsākām jaunu tradīciju - pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu ciklu "Labās prakses dienas Jelgavā" .

Ar savu darba pieredzi  un jaunām idejām dalījās skolotāji Elizbete Goļikova (vijole), Dace Pūce (čells), Jens Emils Holms (trompete) un Ieva Ūdre (ritmika).

Meistrklašu ciklā piedalījās 110 pedagogi no 30 Latvijas Mūzikas skolām. Vislielākā interese bija par Bauskas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Ievas Ūdres vadīto ritmikas meistraklasi  "Ritmika - kustība, solfedžo, improvizācija, ritmikas elementu izmantošana mūzikas teorijas un instrumentu spēles stundās", kurā piedalījās 50 dalībnieku! 

Paldies par atsaucību visiem un uz tikšanos nākamgad!