Izskanējuši klašu Ziemassvētku konccerti

Izskanējuši klašu Ziemassvētku konccerti

Tā ir jauka tradīcija  - dot iespēju katram audzēknim muzicēt savas klases Ziemassvētku koncertā.
Skolotāja Inta Gutāne stāsta, ka šis ikgadējais gada nogales  koncerts ir ne tikai muzicēšana, dāvaniņas,konkursi, dziesmas un dzejoļi, bet arī iespēja satikties  ar audzēkņu vecākiem, būt kopā.
Ziemassvētku koncerts ir skaista tradīcija klavierspēles skolotāju Silvijas Audres, Meldras Krūmiņas, Natālijas Silovas un arī citu instrumentu skolotāju klasēs. 

Ziemassvētku klašu koncerti tiek rīkoti arī ārpus skolas telpām, "paplašinot ģeogrāfiju" skolotāja Natālija Silova klases koncertu rīkoja Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, bet čella spēles skolotāja Sallija Bankevica - Ozolnieku Mūzikas skolā.