Jaunumi

Meklējam latviešu mūziku čellam

Arī čella spēles audzēkņi pagodināja Latvijas simgadi ar koncertu, kurā skanēja latviešu mūzika čellam. Paldies Rihardam Dubram  un Vilnim Salakam par skaistajām tautas dziesmu apdarēm čellam un klavierēm! 

Koncertā izskanēja arī latviešu klasiskās mūzikas "pērles" - Jāzepa Mediņa Maza serenāde, Romance un Gavote, kā arī Jāņa Mediņa Ārija un Jāņa Ivanova Čella koncerta lēnā daļa.

Koncertu  vadīja   čella spēles audzēknes - Agate Dorbe un Henriete Rautmane.

Patriotu spēle

Svētku nedēļā mūsu skolā norisinās ne tikai koncerti, bet arī tradicionālā erudīcijas spēle.
Visiem kursiem, pildot gan sarežģītus, gan jautrus uzdevumus jāpierāda savas zināšanas Latvijas kultūrā un vēsturē, kā arī jāiepriecina pārējie ar iepriekš sagatavotu priekšnesumu.

Šogad erudītākie izrādījās1. kursa audzēkņi, bet aizkustinošie priekšnesumi radīja īstu svētku noskaņu.

Šajā konkursā  uzvarētāji ir visi, tāpēc noslēgumā visiem kā balva tika skaists un garšīgs simtgades klinģeris! 
 

Pirmā kursa iesvētības

Par jautru tradīciju kļuvušas 1.kursa iesvētības, kas šogad norisinājās novembra sākumā.

Šī gada uzdevums bija jautri popularizēt veselīgu dzīvesveidu, tāpēc  pirmā kursa audzēkņiem bija jākļūst par slimniekiem, ārstiem, sportistiem un pat dārzeņiem!

 4.kurss bija  sagatavojis nopietnus  pārbaudījumus, lai "jauniņos" uzņemtu skolas saimē.

Pārbaudījumi ar godu tika izturēti, uzticības zvērests nodots un jautra ballīte nosvinēta!
 

Labās prakses dienas Jelgavā

Šajā rudenī aizsākām jaunu tradīciju - pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu ciklu "Labās prakses dienas Jelgavā" .

Ar savu darba pieredzi  un jaunām idejām dalījās skolotāji Elizbete Goļikova (vijole), Dace Pūce (čells), Jens Emils Holms (trompete) un Ieva Ūdre (ritmika).

Meistrklašu ciklā piedalījās 110 pedagogi no 30 Latvijas Mūzikas skolām. Vislielākā interese bija par Bauskas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Ievas Ūdres vadīto ritmikas meistraklasi  "Ritmika - kustība, solfedžo, improvizācija, ritmikas elementu izmantošana mūzikas teorijas un instrumentu spēles stundās", kurā piedalījās 50 dalībnieku! 

Paldies par atsaucību visiem un uz tikšanos nākamgad!

Koncertā "Rīts ar LNSO"

18. oktobrā rītā Jelagavas mūzikas vidusskolas audzēkņi izmantoja brīnišķīgu iespēju - noklausīties Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertprogrammu, kas daļēji tiks atskaņota Parīzes filharmonijā orķestra koncertturnejas ietvaros.

Koncerta ievadā – Pētera Vaska spēcinošais 2002. gada opuss Musica appassionata. Jaunās un apņēmīgās vijolnieces Magdalēnas Gekas solo varēja  ieklausīties  Sergeja Prokofjeva Pirmajā vijolkoncertā. Vainagojumā – Čaikovska šedevrs,6.simfonija, kas noslēdz meistara dzīvi un met tiltu uz viņa nemirstīgumu.

Koncertā piedalījās LNSO  patronese - Iveta Vējones kundze. 

Koris Allemanda piedalās jaunrades dziesmu konkursā Alojā

13.oktobrī notika ikgadējais Alojas novada domes rīkotais jaunrades dziesmu konkursa bērnu koriem “Kas mēs bijām, būsim, esam” 2.kārta, kurā piedalījās arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas bērnu koris "Allemanda" Edītes Bergmanes vadībā.

Koncertā “Dziedādama vien staigāju” 13 Vidzemes un Rīgas mūzikas skolu kori pirmatskaņoja jauno autoru – Latvijas mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu, tautasdziesmu apdares. Koris  "Allemanda"  dziedāja  Smiltenes Mūzikas skolas  absolventes Santas Vinteres apdari latviešu tautas dziesmai "Caur sidraba birzi gāju". Jaunā komponiste ieguva III pakāpes diplomu savā vecuma grupā.

Pedagogu koncerts

Kā skaista tradīcija sagaidot Skolotāju dienu, izskanēja Skolotāju koncerts  Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē 11.oktobrī.
Daudzveidība dažādu laikmetu un stilu mūzikā un izpildītāju sastāvos neļāva atslābt publikas interesei. Īpaši liels bija bērnu prieks, ieraugot uz skatuves savu skolotāju.

Paldies  koncerta dalībniekiem  - Birutai Derumai, Danielai Grīnbergai. Līgai Zariņai, Vitai Pinnei, Sandrai Bubindusai, Līgai Valterei, Sallijai Bankevicai, Edītei Kivilai, Jānim Misiņam, Silvijai Ludmilai Audrei, Dainim Cimmermanim, Anemarijai Cukurai, Unai Sedolai, Kristīnei Bīmanei, Ilutai Ozerei, Maijai Andersonei, Marijai Muravjovai, Natālijiai  Prihodčenko, Anitai Akmenei, Aigaram Čudaram, Kārlim Krustam. Raitim Ašmanim. Artjomam Sarvi, Artūram Sebrim, Svenam Vilsonam, grupām  "Forte" un "Troksnis"  par iespēju baudīt  tik dažādu mūziku!
 

Latvijas kultūras kanons

11.oktobrī Spīdolas ģimnāzijā norisinājās  Latvijas Kultūras kanona konkursa pirmā kārta.
Zemgales reģiona jaunieši veidoja savu Latvijas simtgades kultūras pasākumu TOP 7, kas saistās ar Kultūras kanona vērtībām un būtu iekļaujami "Latvijas skolas somas" piedāvājumā.
Mūsu skolas komanda - Darīna Pitkeviča, Lioneta Roze, Aldis Kalns un skolotāja Dagnija Jākobsone izcīnīja tiesības piedalīties otrajā kārtā 2019.gada janvārī Rīgā.
Paldies Dārtai Adelei Puriņai, kas papildināja komandas prezentāciju ar skaistu  priekšnesumu!