Atalgojums

Darbiniekiem izmaksātais atalgojums Jelgavas Mūzikas vidusskolā:

2018. gads                    01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 08., 09., 10, 11, 12

2019. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2020. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2021. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2022. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2023. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2024. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

2025. gads                    01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Dati tiek publicēti atbilstoši:

01.12.2009. likumam “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 3.panta (92) punktam:

“Lai nodrošinātu Satversmes 100. pantā nostiprināto cilvēktiesību uz vārda brīvību, tai skaitā informācijas atklātību, ievērošanu un efektīvu īstenošanu iespējami ērti privātpersonām, visu valsts un pašvaldību strādājošo atlīdzība ir pilnīgi atklāta sabiedrībai šādā kārtībā:

1) institūcijas visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas naudas summas, kas viņiem pienākas, katru mēnesi publicē institūcijas mājaslapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto summu, ja likums nenosaka citādi;

2) informācija par institūcijas amatpersonām un darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un naudas summām, kas viņiem pienākas, iestādes mājaslapā internetā atrodas ne mazāk kā astoņus gadus. Ja institūciju likvidē, šīs publicētās informācijas pieejamību līdz noteiktā termiņa beigām turpina uzturēt augstākas iestādes mājaslapā internetā; ……..”