Uzņemšana mūzikas skolā

-> Iesniegums uzņemšanai (pdf) vai (doc)

-> Uzņemšanas noteikumi  

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās
2018. / 2019. mācību gadā

Papildu uzņemšana 30.08.2018. plkst. 13.00 – 15.00

  • No 8-12 gadiem: Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
  • No 9-12 gadiem: Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona, trompetes, mežraga spēle.

Pieteikšanās un reģistrācija  katru darba dienu no plkst. 9.00 -17.00 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2, vai pa telefonu 63020203, 63022173 vai e-pastā intaslaveika @inbox.lv

Prasības uzņemšanā

1. Jānodzied 1 tautas dziesma
2. Muzikālo dotību pārbaude

Iesniedzamie dokumenti:

Dzimšanas apliecības kopija
Izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli

Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.

-> Iesniegums uzņemšanai (pdf) vai (doc)

-> Uzņemšanas noteikumi