Uzņemšana mūzikas skolā

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās
                  2017 / 2018. mācību gadā

Uzņemam jaunus audzēkņus no 6 – 7 gadiem šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • Taustiņinstrumentu spēle
  • Klavierspēle
 • Stīgu instrumentu spēle
  • Vijoļspēle

Vecumā no 6  līdz 13 gadiem:

 • Taustiņinstrumentu spēle
  • Akordeona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle
  • Čella spēle
  • Kokles spēle
  • Ģitāras spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle
  • Flauta, oboja,  saksofons, klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, trombons.
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Kora klase

Audzēkņus ar priekšzināšanām uzņemam pēc noklausīšanās.

Pieteikšanās un reģistrācija no 9. maija katru darba dienu no plkst. 9.00 -17.00

personīgi – Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2,

vai pa telefonu 63020203, 63022173

vai e-pastā intaslaveika@inbox.lv

Prasības uzņemšanā –

1. Jānodzied 1 dziesma
2.  Muzikālo dotību pārbaude

Uzņemšana 1.-2.jūnijā no plkst. 16.00 -18.00

 1. jūnijā –
  -Klavierspēle
  -Vijoļspēle,
  -Čella spēle,
 1.   jūnijā –
  -Akordeona, ģitāras, kokles spēle
  -Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle
  -Kora klase

 Iesniedzamie dokumenti:

-Dzimšanas apliecības kopija
-Izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli

Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.

Ir iespējamas individuālas konsultācijas katru trešdienu sākot no 11. maija laikā no plkst. 16.00-18.00