Uzņemšana mūzikas skolā

-> Iesniegums uzņemšanai (pdf) vai (doc)

-> Uzņemšanas noteikumi  

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmās
2018. / 2019. mācību gadā

Uzņemam jaunus audzēkņus vecumā no 6 – 7 gadiem šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle
  • Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle

Vecumā no 6 – 12 gadiem šādās profesionālās ievirzes programmās:

  • Taustiņinstrumentu spēle Akordeona spēle
  • Stīgu instrumentu spēle Čella spēle
  • Kokles spēle
  • Ģitāras spēle
  • Pūšaminstrumentu spēle Flauta, oboja, saksofons, klarnete, trompete, mežrags
  • Sitaminstrumentu spēle
  • Kora klase

Pieteikšanās un reģistrācija no 2. maija katru darba dienu no plkst. 9.00 -17.00 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2, vai pa telefonu 63020203, 63022173 vai e-pastā intaslaveika @inbox.lv

Prasības uzņemšanā

1. Jānodzied 1 tautas dziesma
2. Muzikālo dotību pārbaude

Uzņemšana no plkst. 16.00 -18.00

28.05 – Klavierspēle

29.05. – Vijoļspēle, Čella spēle, Akordeona, ģitāras, kokles spēle

30. 05. Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēle, Kora klase

Iesniedzamie dokumenti:

Dzimšanas apliecības kopija
Izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli

Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.

-> Iesniegums uzņemšanai (pdf) vai (doc)

-> Uzņemšanas noteikumi