Eiropas sociālais fonds

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Eiropas Sociālā fonda Mērķstipendijas

 

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma

 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ) īstenošana

 

Projekts turpinājās līdz 2015.gada 31.augustam!

 

Dokumentācija:

Nolikums    → (docx)

Komisija (2013/2014.m.g.)    → (docx)

Komisija (2014/2015.mg)    →   (pdf)

Komisija 2014./2015. no 01.10.2014    →   (pdf)

ESF informatīvie paziņojumi:

          ESF stipendijas 2011                                  → (PDF)

2010./2011. ESF stipendiju statistika        → (PDF)

2011./2012. ESF stipendiju statistika        → (PDF)

2012./2013. ESF stipendiju statistika        → (PDF)

2013. ESF stipendiju statistika        →(PDF)

Informācija par reģionālo  semināru   →(PDF)

Projekta rezultāti 2013/2014 →(PDF)

Projekta statistika→ (PDF)

2014.gads  ESF statistika → (PDF)

 

 

ESF informatīvais E-izdevums:

          Septembris 2011  → (PDF)

Oktobris 2011      → (PDF)

Novembris 2011  → (PDF)

Decembris 2011   → (PDF)

 

Stipendiju rezultāti:

2015.gads

2014.gads

2013.gads 

2012.gads → (docx)

2011.gads → (docx)

2010.gads → (docx)

2009.gads → (docx)