Jelgavas mūzikas vidusskola

jmv     Jelgavas Mūzikas vidusskola ir Kultūras ministrijas padotībā esoša valsts izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās  vidējās mūzikas izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.