Jaunumi

Ielūdzam uz akordeona mūzikas koncertu

21.02.plkst.17.00 Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks akordeonistu Jeļena Jasjuļaņecas, Darjas Grišinas un Antas Puķītes (ped.Marija Vasiļjeva un Ludmila Furmanova) koncerts "No klasikas līdz tango''.

Koncertā skanēs dažādu laikmetu un stilu skaņdarbi solo un dueta izpildījumā.
Visi laipni gaidīti!
 

Panākumi valsts konkursa finālā

SVEICAM VALSTS KONKURSA FINĀLA LAUREĀTUS!
                  
1. vieta
BETIJA OZOLLAPA /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga   
       
2.vieta
MARTA KOKTA /flauta/
ANCE BALODE /flauta/
 Sk.Ginta Ozollapa 
DOMINIKS LEVUŠKĀNS /trompete/ 
sk. Guntis Supe
ELIZABETE BUKOVSKA /saksofons/
sk.Aigars Čudars

3.vieta
ALEKSANDRS FEDOTOVS /saksofons/
sk.Aigars Čudars
EDUARDS TREIJS /oboja/
sk. Dainis Cimermanis
RIHARDS BĪMANIS /mežrags/
sk. Dzintra Šleija
TOMS STRAŠEVSKIS /eifonijs/
sk. Mārtiņš Strēlis
KRISTAPS VILCĀNS /sitaminstrumenti/ 
sk. Gundars Lintiņš

PALDIES par ieguldījumu kocertmeistariem
 Ilutai Ozerei
Ingai Liepai
Andrejam Gloņinam
Uģim Muzikantam
Raitam Rozenbergam
Valdim Tensonam
Mārim Treijam  
 

Panākumi vēstures olimpiādē

APSVEICAM 1.kursa audzēkni Tomiju Endzeli ar iegūto II vietu Jelgavas pilsētas vēstures olimpiādē!

Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Dagnijai Jākobsonei!

Valsts konkursa fināls mūzikas vidusskolu sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem noslēdzies

Četra dienas Jelgavas Mūzikas vidusskolā koncertzālē norisinājās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Sitaminstrumentu spēle un Pūšaminstrumentu spēle Valsts konkursa fināls.
Tajā piedalījās 104 audzēkņi no 10 mūzikas izglītības iestādēm.

Sveicam Valsts konkursa FINĀLA laureātus!

2. VIETA
LĪVIJA TOLPEŽŅIKOVA /oboja/
Sk. Dainis Cimmermanis
KCM Raits Rozenbergs
HARIJS PUDULIS /trompete/
Sk. Guntis Supe
KCM Anita Akmene
 
3. VIETA
ALEKSANDRA KOLODINSKA
Sk. Daniela Grīnberga
KCM Anita Akmene
DANIELA DIŠEREITE
Sk. Guntis Supe
KCM Anita Akmene

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Panākumi Valsts konkursa sitaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā

Sveicam Valsts konkursa Sitaminstrumentu spēlēII kārtas laureātus!

2. VIETA
KAROLĪNA AUZIŅA  
Sk. Agnese Missa
KCM Uģis Muzikants
KRISTAPS VILCĀNS
Sk. Gundars Lintiņš
KCM Māris Treijs
 
3. VIETA
EMANUELS CAUNE
Sk. Gundars Lintiņš
KCM Māris Treijs
REINIS KALĒJS
Sk. Agnese Missa
KCM Uģis Muzikants
ADRIANS SOLDATENOKS
Sk. Gundars Lintiņš
KCM Māris Treijs

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Valsts konkursa sitaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārta noslēgusies

 23.janvārī  Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās Zemgales reģiona Mūzikas skolu Valsts konkursa sitaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārta, kurā piedalījās 36 audzēkņi no 11 reģiona Mūzikas skolām.

Audzēkņu sniegumu vērtēja žūrija - Jānis Vaivods, Guntars Freibergs un Māriš Vēriņš.

Vissīvākā konkurence bija II grupā, kur pat augstvērtīgs rezultāts nedeva iespēju kvalificēties konkurss finālam.

Paldies visiem par ieguldīto darbu!

KONKURSA REZULTATI
 zem lasīt vairāk
 

Panākumi Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā

Sveicam Valsts konkursa Pūšaminstrumentu spēle II kārtas laureātus!

1. VIETA
EDUARDS TREIJS /oboja /
Sk. Dainis Cimermanis
MARTA KOKTA /flauta/
Sk. Ginta Ozollapa
ARINA ŅEVOĻSKA /flauta/
BETIJA OZOLLAPA /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga
ALEKSANDRS FEDOTOVS /saksofons/
Sk. Aigars Čudars

2. VIETA
REBEKA CIPRUSS /flauta/
ANCE BALODE /flauta /
Sk. Ginta Ozollapa
ANNIJA STRAUME /flauta/
Sk. Daniela Grīnberga
ELIZABETE BUKOVSKA /saksofons/
Sk. Aigars Čudars
TOMS STRAŠEVSKIS /eifonijs /
Sk. Mārtiņš Strēlis
RIHARDS BĪMANIS /mežrags/
Sk. Dzintra Šleija

3. VIETA
RENĀTE BĪMANE/ flauta /
Sk. Daniela Grīnberga
ALEKS MIĶELSONS /saksofons/
Sk. Aigars Čudars
RALFS BĪMANIS /trompete/
DOMINIKS LEVUŠKĀNS/trompete/
Sk. Guntis Supe

Paldies par darbu koncertmeistariem Ingai Liepai, Ilutai Ozerei, Sofjai Gridjuško, Andrejam Gloņinam, Uģim Muzikantam, Raitam Rozenbergam, Valdim Tensonam un Mārim Treijam!


 

Vispārējo klavieru 4.kursa audzēkņu koncerts

Draudzēties ar klavierēm, ja apgūsti citu mūzikas instrumentu, ne vienmēr ir viegli. Tomēr pateicoties skolotāju Anitas Akmenes, Irinas Lakšinas un Māra Treija pūlēm, 4.kursa audzēkņiem tas ir izdevies.

Par to liecināja audzēkņu koncertmeistara prasmes un  aplausi vispārējo klavieru nodaļas koncertā. 

Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārta noslēgusies

Noslēgusies Valsts konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas  Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem.
 2019.gada 16.janvārī  Jelgavas Mūzikas vidusskolā pulcējās 136 audzēkņi no Auces, Bauskas, Bēnes, Birzgales, Dobeles, Iecavas, Ķekavas, Jelgavas novada, Olaines, Ozolnieku, Salgales, Skrīveru, Tukuma un Vecumnieku mūzikas skolām.                                                   
Dalībnieku sniegumu vērtēja 3 žūrijas:
  • obojas un flautas spēli  vērtēja - Dace Bičkovska, Vita Zemture, Anemarija Cukura 
  • klarnetes un saksofona spēli - Oskars Petrauskis, Ieva Sloka un Juris Vanags 
  •  metālpūšaminstrumentus - Kārlis Jēkabsons, Mārcis Miķelsons un Jānis Ginters
Uz konkursa noslēdzošo kārtu Rīgā tika izvirzīti 45 audzēkņi.
Paldies par ieguldīto darbu visiem - audzēkņiem, pedagogiem, koncertmeistariem un, protams, žūrijai!

KONKURSA REZULTĀTI zem lasīt vairāk

RAPAPRO projekta aktivitātes

Mūsu skolas 1.kursa audzēkņi radošās partnerības projekta  PI-LE ietvaros pēta Zemgales piļu un muižu leģendas.

Jau decembrī mēs paviesojāmies Jelgavas pilī, kur gide  mums pastāstīja par Jelgavas pili un tās leģendām, bet 16. janvāra aukstajā rītā Inas Jurģes vadībā devāmies ekskursijā uz leģendām apvītākajām Zemgales muižām.

Pabijām gan Lielplatonē, Elejā, gan Vilces pils pagrabos, gan Zaļenieku muižas bēniņos, kā arī saimnieka vadībā  izlodājām Abgunstes muižu. Paldies gidei par aizraujošajiem stāstiem un piļu saimniekiem par laipno uzņemšanu! 
Projekta koordinatore Dagnija Jēkabsone.