Viegli lasīt

Jelgavas Mūzikas vidusskola piedāvā profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas un profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmas.
Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas sarunu valodā mēdz tikt dēvētas vienkārši par mūzikas skolu programmām. Tajās mācās bērni sākot no sešu, septiņu gadu vecuma vai no astoņu, deviņu gadu vecuma atkarībā no izvēlētās specialitātes. Sešu, septiņu gadu vecumā iespējams iestāties klavieru, čella, vijoles specialitātēs. Šajās specialitātēs mācības mūzikas skolā ir astoņi vai deviņi gadi. Pārējās specialitātēs mūzikas skolā iespējams iestāties no astoņu, deviņu gadu vecuma. Mācību ilgums seši, septiņi gadi. Mācības visās specialitātēs ir iespējams sākt arī vecākiem bērniem.
Mūzikas skolā, bez izvēlētās specialitātes, visu klašu bērni apgūst solfedžo. Citus mūzikas priekšmetus, kā obligātās klavieres, mūzikas literatūru māca vēlākās klasēs. Bērni, atbilstoši savai specialitātei, spēlē orķestros, ansambļos, dzied korī.
Nodarbības mūzikas skolā (profesionālās ievirzes programmās) notiek darbdienu pēcpusdienās un vakaros, pēc pabeigta mācību laika vispārizglītojošās skolās.
Vecākiem ir iespējams bērnu mācību vajadzībām izīrēt mūzikas instrumentus.
Mūzikas skola tiek finansēta no LR Kultūras ministrijas budžeta. Mūzikas skolas bērnu vecāki skolas finansēšanā piedalās ar nelielu līdzmaksājumu. Līdzmaksājums sedz pavisam nelielu daļu no bērnu izglītošanas izdevumiem. Arī instrumentu nomas maksa, kādu to maksā bērnu vecāki ir ļoti neliela (1% no instrumenta vērtības).
Sekmīgi absolvējot mūzikas skolu, audzēkņi var turpināt mācības mūzikas vidusskolā – profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmā.

Profesionālā vidējās mūzikas izglītības programmās, jeb, sarunu valodā –  mūzikas vidusskolas programmās mācību laiks ir četri gadi. Paralēli mūzikas priekšmetiem audzēkņi paralēli apgūst vispārējo vidējās izglītības programmu (Latviešu valodu un literatūru, svešvalodu, matemātiku, vēsturi, sportu). Mūzikas vidusskolas programmās var un mēdz mācīties arī audzēkņi, kuri jau ir pabeiguši vispārējo vidējās izglītības programmu. Pēc sekmīgi pabeigtas profesionālās mūzikas izglītības programmas audzēkņi var mācības turpināt augstākās mācību iestādēs, piemēram, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā,  Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības akadēmijā u.c.

Mūzikas vidusskolas audzēkņiem, kuri nedzīvo Jelgavā ir iespējas dzīvot dienesta viesnīcā, kas atrodas 5-10 minūšu gājiena attālumā no skolas.