Sitaminstrumentu spēles konkurss

Zemgales reģiona Mūzikas skolu
SITAMINSTRUMENTU SPĒLES AUDZĒKŅU KONKURSS
2018.gada 17.janvārī