Sveicam Valsts konkursa laureātus

Pūšaminstrumentu spēlē  III.kārta

Zandu Veilandi /flauta / – III vieta

Skolotāja Ginta Zīģele     Koncertmeistare Iluta Ozere

Ivanu Zotovu /oboja / – II vieta

Skolotājs Dainis Cimermanis, koncertmeistars Raits Rozenbergs

Gunti Majevski /saksofons/ – III vieta

Skolotājs Aigars Čudars, koncertmeistars Andrejs … LasÃ��Ã�«t tÃ���lÃ���k

Sveicam ar panākumiem Valsts konkursa finālā

Gunārs Polis Polītis

Trompetes spēle III vieta
IV kurss, skolotājs Guntis Supe, koncertmeistare Anita Akmene

Anna Kalniņa

Sitaminstrumentu spēle II vieta
IV kurss, skolotājs Gundars Lintiņš koncertmeistars Valdis Tensons… LasÃ��Ã�«t tÃ���lÃ���k