Vasaras radošā nometne

Ruslana Antropova fotogrāfijas vasaras radošajā nometnē 2015.gada augustā.
Par nometni rakstīja laikraksts Zemgales Ziņas.

Las���«t t���l���k

Las���«t t���l���k

Sveicam

I kursa audzēkni

Sofju Gridjuško

(skolotāja Anda Oša)

ar iegūto

I vietu

Jelgavas pilsētas skolēnu literāro darbu konkursā

„Jelgava – mana un tavējā”… LasÃ��Ã�«t tÃ���lÃ���k