Apsveicam akordeonistu konkursa uzvarētājus!

Jeļena Jasjuļaņeca, sk.A.Timofējeva  – I.vieta

Sanita Bičuša, sk. L.Valtere – I.vieta

Elīna Štegmane, sk. I.Keiča -I.vieta

Karīna Baumane, sk.L.Valtere – III.vieta

Liene Siliņa, sk.M.Muravjova, III.vieta… LasÃ��Ã�«t tÃ���lÃ���k

Vasaras radošā nometne

Ruslana Antropova fotogrāfijas vasaras radošajā nometnē 2015.gada augustā.
Par nometni rakstīja laikraksts Zemgales Ziņas.

Las���«t t���l���k

Las���«t t���l���k

Sveicam

I kursa audzēkni

Sofju Gridjuško

(skolotāja Anda Oša)

ar iegūto

I vietu

Jelgavas pilsētas skolēnu literāro darbu konkursā

„Jelgava – mana un tavējā”… LasÃ��Ã�«t tÃ���lÃ���k