Jaunumi

Čellu ansamblis piedalās kamermūzikas festivālā Tukumā

Jau sesto gadu Tukuma Mūzikas skola rīkoja kamermūzikas frestivālu "Rudens krāsas mūzikā".
Šogad tajā piedalījās dažādi ansambļi no 11 Latvijas Mūzikas skolām - Jāzepa Mediņa Rīgas 1.MS, Babītes MS, Olaines MMS, Mērsraga MMS, Skrīveru MMS, Jūrmalas MV, Vidzemes Jūrmalas MMS, Ventspils MV, Jelgavas MV, Pluņģes M.Oginska MS un Tukuma MS.

Mūsu skolu pārstāvēja čellistu ansamblis (skolotāja Sallija Bankevica, koncertmeistars Valdis Tensons), atskaņojot 2 skaņdarbus - A.Viavaldi "Koncerta 2 čelliem" sol minorā  1.daļu un K.Perijas dziesmas "Thousand years" pārlikumu čellu ansamblim.
Bijām priecīgi par uzaicinājumu spēlēt festivāla noslēguma koncertā Durbes pilī. 
Krāsaina diena mūzikā!

"Allemanda" piedalās jaunrades dziesmu konkursā

2019.gada 12.oktobrī Alojas vidusskolas sporta hallē koncertā “Rudens krāsas” Latvijas mūzikas skolu kori pirmatskaņoja  2019.gadā jaunrades dziesmu  konkursam “Kas mēs bijām, būsim, esam” iesniegtās  vienaudžu dziesmas.

Konkurss veltīts alojiešu novadniekam, dzejniekam Auseklim. Tā mērķis – sekmēt jaunu kora dziesmu radīšanu bērnu koru repertuāram un veicināt mūzikas skolu koru māksliniecisko izaugsmi.

Konkursa ideja – jaunie raksta jaunajiem. Ciešā sadarbībā ar dziesmas autoru kori sagatavo dziesmu izpildīšanai konkursā. Dziesmas, meistarklasē tiekoties ar jaunajiem autoriem un viņu pedagogiem, analizē konkursa žūrija – komponisti Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un kordiriģente Māra Skride, un sniedz jauniešiem vērtīgu pieredzi talanta tālākai attīstīšanai.

Koncerta 1.daļā – konkursa 2.kārtā  12 jaundarbus konkursa žūrijas vērtējumam izpildīja Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas meiteņu koris Vivace (diriģentes Andra Fenhāne un Alose Koknēviča – Upīte), Alojas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Anita Āriņa), Rīgas Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Inga Krastiņa), Salaspils mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Rūta Bugavičute), Ādažu mākslas un mūzikas skolas koris (diriģente Laura Tērauda), Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skolas koris (diriģente Baiba Urka), Strenču mūzikas skolas koris Somnium (diriģente Inese Niklaviča), Smiltenes mūzikas skolas koris (diriģentes Baiba Žēbina), Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris “Volante” (diriģente Ilga Šķendere), Valmieras mūzikas skolas koris SolLaRe ( diriģente Irēna Zelča) un Jelgavas mūzikas vidusskolas bērnu koris Allemanda ( diriģente Edīte Bergmane).

Izdevniecība “Musica Baltica” pārstāve Irīna Svarcbaha prezentēja jau trešo konkursā godalgoto dziesmu nošu krājumu “Jaunie jaunajiem”. Alojas domes priekšsēdētājs saņēma izdevniecības dāvātos nošu krājumus Alojas novada mūzikas skolotājiem.

Koncerta noslēgumā apvienotie kori, kuriem pievienojās Augusta Dombrovska Rīgas mūzikas skolas koris “Strautiņš” izpildīja 2005.gada uzvarētāju dziesmu – Andra Kontauta “Cīrulīt’s, modrainīt’s” un veltījumus konkursam – Selgas Mences “Saulīte” un Annas Veismanes “Tu lasi”.

Godinot savu novadnieku, latviešu gaismas saucēju dzejnieku Ausekli un saglabājot Vispārējo latviešu Dziesmu svētku pamata – a cappella kora dziedāšanas tradīciju, konkursu kopš 2005.gada rīko Alojas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas mūzikas skolām.

Piedalāmies Dzejas dienās

 Ar plašu un aizraujošu programmu 12. septembrī Jelgavas pilsētas bibliotēka aicināja uz   Dzejas dienām, kuru moto šogad bija "Dzejnieka kurpēs"!
Lepojamies ar mūsu skolas pirmā kursa audzēkni Ellu Renāti Skeransku, kas uzdrošinājās ar saviem dzejoļiem piedalīties dzejas slamā Jelgavas pilsētas bibliotēkā un iekļūt finālā, iegūstot vienādu punktu skaitu ar uzvarētāju.

Dzeju vērtēja nopietna žūrija -  Andra Manfelde, Eduards Aivars, Inga Pizāne un Dace Micāne Zālīte.
Šoreiz galveno  balvu ieguva skatītāju dotā vērtējuma uzvarētāja.
 

Radošā mūzikas nometne izskanējusi

Ar krāšņu un skanīgu koncertu noslēdzās vasaras Radošā nometne, kas no 19. līdz  23.augustam darbojās Jelgavas Mūzikas vidusskolā. 
Nedēļā paveikto rādīja pūtēju , stīgu instrumentu, akordeonistu orķestri, sitaminstrumentu , flautu un mazo čellistu ansambļi.
Publikas piepildītā zālē valdīja priecīgs un enerģijas pilns noskaņojums -  labs iesākums jaunajam mācību gadam!

Papilduzņemšana Mūzikas skolā

Ja vēl neesat paguvuši pietiekties mācībām Mūzikas skolā, vēl ir laiks!
28.08 no 16.00 - 18.00 PAPILDUZŅEMŠANA 
  • vijoles, čella spēlē
  • kora klasē
  • akordeona spēlē
  • pūšaminstrumentu  - trompetes, saksofona un mežraga spēlē
Vairāk par Uzņemšanu lasiet ŠEIT http://jelgavasmuzskola.lv/uznemsana/uznemsana-1-9kl/ 

Gada noslēguma koncerti - prieks un gandarījums

Mācību gads ir noslēdzies, atstājot aiz sevis prieku par paveikto, kā arī sakrāto spriedzi un nogurumu.
Maijs ir mūsu darba  "ražas laiks" - septembrī iesētās sēkliņas, gādīgi koptas un lolotas, ir pārvērtušās skaistos ziedos. Katram sava krāsa, smarža un īpaša vieta šajā dārzā -  gan rozei, gan atraitnītei, gan dzelkšņainam dadzim! 
Tā ir  jauka tradīcija - noslēgt gadu ar koncertu,  priecājoties par  audzēkņu sasniegumiem kopā ar vecākiem. Ļoti iespējams, ka var spēlēt  precīzāk, tīrāk, ātrāk, izteiksmīgāk, bet šajā brīdī mūsu audzēknis spēlē tā, kā viņš VAR  ŠAJĀ BRĪDĪ.
Priecāsimies par paveikto, sajutīsim gandarījumu, ka esam darījuši labāko, ko šajā brīdī mēs kā skolotāji varam un protam! Lai jauka vasara!

Foto no klašu koncertiem http://jms.dsp.lv/aktuali/gada-nosleguma-koncerti/
 

Jaunie talanti muzicē kopā ar Jelgavas kamerorķestri

Par jauku tradīciju kļuvusi iespēja skolas labākajiem audzēkņiem - konkursu lureātiem -  muzicēt kopā ar Jelgavas kamerorķestri Aigara Meri vadībā.
Šī gada koncertā muzicēja Nora Priekule (klavieres),Elvīra Grendziņa (flauta ) Harijs Pudulis (trompete), kokļu duets   - Asnāte Vadziša  un Stefānija Stupenko, Līvija Tolpežņikova (oboja),vokālais duets -  Jānis  Landmanis un Līga Zariņa, ,akordeonu duets -  Darja  Grišina  un Anta Puķīte, Natans Gohbergs (čells),Dārta Adele Puriņa (čells). 
PALDIES visiem par ieguldījumu Mūzikas notikuma tapšanā!

Koncerta video ieraksts apskatāms šeit:https://failiem.lv/u/uadcxqu8


 
 
 

Topošās absolventes muzicē Rojā

2019.gada 9.maijā Rojas Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē izskanēja skaista klaviermūzikas pēcpusdiena, kurā skaņdarbus no noslēguma eksāmena programmām atskaņoja Rojas MMS 8.klavierspēles klases audzēknes Ieva Grīnīte un Adriana Laura Gūtšmite (sk.Brigita Kvālberga) un Jelgavas Mūzikas vidusskolas 8.klavierspēles klases audzēknes Elēna Undīne Ziemele un Marta Piļāne (sk.Meldra Krūmiņa).

Draudzības koncerta idejas autore sk.Edīte Kivila pateicas Rojas MMS pedagogiem un direktoram Jānim Kivilam par brīnišķīgi noorganizēto koncertu un sirsnīgo uzņemšanu. Pārsteidza arī Rojas MMS audzēkņu priekšzīmīgā, klusā uzvedība koncerta laikā un uzmanīgā ieklausīšanās topošo absolventu atskaņotajos skaņdarbos.

Ikviena publiska uzstāšanās 8.klases audzēknēm šobrīd ir būtiska, lai iegūtu nepieciešamo pārliecību un muzicēšanas brīvību, gatavojoties klavierspēles noslēguma eksāmenam 14.maijā. Veiksmi!!!

Klavierspēles topošie absolventi muzicē Dobelē

2019.gada 26.aprīlī Dobeles pilsētas kultūras namā notika Zemgales reģiona mūzikas skolu klavierspēles 8.klases audzēkņu Festivāls- Koncerts "Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot", kurā piedalījās klavieru klases audzēkņi no Jelgavas MV, Dobeles MS, Ozolnieku MS un Salgales MMS.
Koncertā izskanēja skaņdarbi no šī gada diplomeksāmena programmām. Audzēkņiem šis koncerts bija lieliska iespēja ieklausījās citu 8.kl. absolventu sniegumā.

 Koncertā piedalījās mūsu skolas audzēkņi - :Laura Anna Badūne, Līva Skapste, Justīne Sauka, Veronika Kuļiņeca, Nellija Večorko, Alise Puķīte, Anastasija Sļotova un Elēna Undīne Ziemele.
Paldies skolotājām Edītei Kivilai, Inesei Žuravskai, Natālijai Silovai, Natālijai Prihodčenko, Irinai Lakšinai, Meldrai Krūmiņai par audzēkņu sagatavošanu koncertam!

Paldies izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle vadītājai Silvija Audrei par sagādāto iespēju muzicēt un gūt skatuves pieredzi Festivālā- Koncertā Dobelē!

Projekts "RAPAPRO"

 25.aprīlī mūsu skolā beidzās Radošās partnerības projekts (RaPaPro) "Pile", kā ietvaros 1. kursa audzēkņi iepazinās ar Zemgales reģiona pilīm, to leģendām un izveidoja muzikāli literāru ierakstu, ko prezentēja Jelgavas Tūrisma informācijas centrā Tornis.

Paldies gidei Inai Jurģei, ieraksta režisoram Guntim Šveicaram, skolotājām Andai Ošai, Birutai Derumai, Dagnijai Jākobsonei!
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību, kā arī uzkrāj anonīmus datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai jelgavasmuzskola.lv